CricketArchive

Players who have played for Nepal Women

S Aale 2012/13-2016/17
I Barma 2010/11-2023/24
A Begam 2018/19-2023/24
RC Belbashi 2009-2023/24
K Bhandari 2010/11-2021/22
JK Bhatt 2009-2010/11
D Bhatta 2018/19-2023/24
A Bidari 2018/19
I Bist 2023
S Bist 2023/24
R Bohara 2010/11-2016/17
B Budhamagar 2007-2010/11
A Budhathoki 2009
A Chand 2014/15-2019/20
K Chaudhari 2007
L Chaudhary 2017/18
MK Chaudhary 2012/13-2022
S Chaudhary 2013/14
RS Chaulagain 2016/17
K Dangol 2023-2023/24
K Gautam 2013/14
M Gautam 2010/11
K Joshi 2021/22-2023/24
RK Kanoujiya 2007-2017/18
A Karmacharya 2022-2023/24
S Khadka 2009-2023
S Khadka 2023-2023/24
S Khatiwada 2019/20
R Kumari 2009
SC Kumari 2016/17-2023
KK Kunwar 2018/19-2023/24
S Lamgade 2007
Sarita Magar 2009-2022
Sita R Magar 2007-2023/24
P Mahato 2023-2023/24
K Marasini 2023
S Pakhrin 2023/24
J Pandey 2016/17-2023
R Poddar 2023
Sabnam Rai 2016/17-2022
Sangita Rai 2016/17-2023/24
N Rajopadhyay 2007-2016/17
B Rawal 2018/19-2023/24
M Rawal 2007-2010/11
R Rawal 2009-2014/15
M Rawat 2009-2010/11
S Rijal 2012/13
H Roy 2022
BK Sarsati 2009
NK Shahi 2016/17
CR Sharma 2009-2012/13
Kajal Shrestha 2013/14-2023/24
Kanchan Shrestha 2023/24
KK Thapa 2010/11
Madhu Thapa 2007-2012/13
Mamta Thapa 2007-2014/15
Nary Thapa 2007-2018/19
Nitu Thapa 2007-2009
R Thapa 2017/18-2023/24
Trishna Singh 2007-2014/15
I Verma 2014/15-2016/17

 

 

 

 

This page was created by the CricketArchive Oracles

LATEST SCORES

| Privacy Policy | FAQs | Contact |
Copyright © 2003-2024 CricketArchive